تماس با ما

اطلاعات تماس


       آدرس :

قم - خيابان شهيد لواساني(ساحلي) - بين كوچه 3 و 5 -جنب اداره دادگستري - مركز آموزشي رفاهي شماره يك فرهنگيان قم

       شماره تلفن هاي مركز:

پذيرش  37701012-37701066  025      

  نمابر  37709954  025

      شبكه هاي اجتماعي:  

   telegram: @kmqom         instagram:  @kmqom.ir

نشانی اینترنتی:
www.kmqom.ir

407, New Street, North MA.
Los Angeles, Canada,
USA. 85489
+1 (800) 234 5678 +1 (800) 432 8765 +1 (800) 324 6587
info@domain.com support@domain.com admin@domain.com